Tømrer-, murer- og elektrikerlærlinge på Herningsholm Erhvervsskole samarbejder netop nu om at bygge et fuldskala-udsnit af et hus

Formålet er at få virkeligheden ind i undervisningen, fremme elevernes ansvar og ejerskab overfor helheden – og ikke mindst at øge deres indsigt i hinandens fag og fagligheder. Kompetencer der er uundværlige og efterspurgte på landets byggepladser. I sidste uge var Arbejdstilsynet på besøg for at realitetschecke elevernes arbejde og give stof til eftertanke og refleksion.