Første spadestik til samarbejdsbyggeri i Herning taget

I sidste uge tog tømrer-, murer- og elektrikerlærlinge på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier første spadestik til endnu et helhedsorienteret undervisningsforløb.

Skolen har tidligere deltaget i BvB-projektet ”Helhedslæring på erhvervsskolerne”, men nu er de selvkørende og har store ambitioner på de kommende håndværkeres vegne. I fokus er samarbejde og værdiskabelse på tværs af fag.​

Helhedslæring på skemaet
For 3 år siden gennemførte Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier for første gang et undervisningsforløb, hvor elever fra skolens forskellige håndværksfag skulle samarbejde på tværs om at opføre en 1:1 bygningsmodel i en af skolens haller.

Herningsholm havde nemlig sagt ”ja” til at deltage i et projekt, som vi i BvB havde søsat. Ved at gennemføre tværfaglige undervisningsforløb på udvalgte erhvervsskoler, var det projektets mission at fremme helhedsforståelsen og det tværfaglige samarbejde hos fremtidens håndværkere.

Herningsholm så straks værdien i projektet og tog uden tøven imod tilbuddet om et BvB-assisteret forløb, der blev gennemført i 2016.

Det helhedsorienterede læringsfokus viste sig hurtigt at kunne et og andet, og siden hen har erhvervsskolen gennemført flere lignende undervisningsforløb i eget regi.


Forløb 4.0 er nu i gang

I mandags tog en ny gruppe elever første spadestik til forløb 4.0. Gennem de næste 6-7 uger skal murer-, tømrer- og elektrikerlærlinge lære at begå sig sammen og omkring hinanden, når de skal udføre en konkret byggeopgave for en ambitiøs ”offentlig bygherre” (læs: lærerteamet).

Eleverne får i forløbet erfaring med mange af de samme ting, som der sker ude i virkeligheden, når et byggeri skal opføres. Og netop det virkelighedsnære aspekt rummer et stort læringspotentiale.


Virkeligheden ind i undervisningen

Bo Bundsbæk, der er tømrerfaglærer, og har været med siden det første BvB-assisterede forløb blev gennemført, fortæller:

Det her er ikke en enkeltmandspræstation. Det handler om samarbejde og om at samarbejde mod ét fælles mål – at bygge et hus; sådan som det er ude i virkeligheden. Derfor er opgaven også at opføre en byg-ningsmodel i fuldskala”.

Om det ønskede output af det helhedsorienterede læringsfokus siger Bo Bundsbæk:

Vi ønsker at fremme elevernes følelse af ansvar og ejerskab overfor helheden frem for kun egen lille delopgave. Branchen har brug for stolte håndværkere, der sætter kvaliteten højt, tager ansvar og forstår de andres fags forudsætninger og præmisser. Vi håber, at vi med endnu et undervisningsforløb i helhedsforståelse kan give lærlingene bedre forudsætninger for at kunne begå sig godt på byggepladsen, når de er færdige på skolen.

Det aktuelle undervisningsforløb på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier fortsætter frem til efterårsferien. Det færdige resultat evalueres og fejres ved et fælles arrangement på skolen, hvor elever fra andre fagretninger, forældre, venner og mestre er inviteret.