VI HÆVER NIVEAUET I BYGGERIET

Visionen er at få skabt de bedste håndværkere. Ved at styrke elevernes evne til at samarbejde og til at forstå hinandens fag og faglige udfordringer, forbedrer vi den sammenhængende værdiskabelse i byggeriet.

Erfaringerne viser, at mange skader sker i krydsfeltet mellem fagene. Derfor er denne undervisningsform fokuseret på samarbejde. Barriererne mellem fagene er ikke medfødte – de tillæres ude på byggepladserne. Ved at bringe eleverne sammen i arbejdet med opgaverne, nedbrydes barriererne og den nødvendige forståelse for hinandens udfordringer opstår. Og så bliver kvaliteten af det samlede resultat meget bedre.