Helhedslæring handler om at udvikle elevernes evne til at se et byggeprojekt som en helhed og skabe værdi sammen. Eleverne bliver bevidste om grænsefladerne mellem fagene, hvilket gør dem i stand til at forstå deres eget fags betydning i relation til andre.

Læs om visionen

Flere erhvervsskoler har deltaget i processen om udviklingen af dette undervisningskoncept. Der vil løbende blive lagt evalueringer af gennemførte forløb her på siden til inspiration for alle landets erhvervsskoler.

Læs mere her